Actueel

Click the link for the English version: http://lievendaal.info/wp-content/uploads/2020/03/1.jpg

In opmaat naar de landelijke invoering van de Omgevingswet is de gemeente bezig met de voorbereidingen hierop. Inmiddels ligt de Omgevingsvisie ter inzage en is men bezig met gebiedsprogramma’s die specifieker op de stadsdelen inzoomen. Wilt u meer weten, klik dan op de afbeelding.

2019-11-16 Sinterklaas aangekomen in Lievendaal

Om ongeveer 2 uur `s-middags is Sinterklaas aangekomen in de Beatrix-haven in Lievendaal. Eventjes leek het er op dat Lievendaal dit jaar zou worden overgeslagen. Sinterklaas dacht dat hij onderweg was naar Tilburg en daardoor werd Lievendaal bijna voorbij gevaren.

Echter door daadkrachtig optreden van de heer Wagemans kon dit op het nippertje worden voorkomen. Hij wist met de megafoon toch nog contact te krijgen met een van de pieten aan boord. Deze heeft de boot laten keren, waardoor de intocht toch nog door kon gaan. Voor foto`s van de aankomst klik hier: http://lievendaal.info/intocht-sinterklaas/

Renovatie Philips Van Lenneppark: Het gedeelte tussen de speeltuin en de kinderboerderij krijgt een flinke opknapbeurt. De rozentuin zal weer in ere worden hersteld en er zal een verbinding in de vorm van een verhard pad worden gecreëerd naar de kinderboerderij. Een impressie is weergegeven op bijgevoegde plattegrond. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in najaar 2019 en voorjaar 2020. Meer informatie is te vinden via volgende link: https://www.eindhoven.nl/projecten/overige-projecten/aanpak-thematuinen-philips-van-lenneppark

https://www.eindhoven-actueel.nl/philips-van-lenneppark-eindhoven/

2019-04-04 Wijkinfo: Op dit moment wordt het bestemmingsplan Strijp buiten de Ring 2019 voorbereid https://www.eindhoven.nl/bouwen/grond-en-vastgoed/bestemmingsplannen-ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen-in. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Op 18 april 2019 is er een inloopavond in Gemeenschapscentrum Lievendaal, Lievendaalseweg 3 te Eindhoven. Meer hierover kunt u lezen via de volgende link: http://lievendaal.info/wp-content/uploads/2019/04/Bestemmingsplan-Strijp-buiten-de-Ring-04-04-2019.pdf