Materiaalbeheer

Het is mogelijk om materialen die in bezit zijn van wijkoverleg te lenen,
echter tegen de volgende conditie’s:

  • De huurder haalt het materiaal op en brengt het na beëindiging van de huurperiode weer terug naar Gemeenschapscentrum “Lievendaal”, Lievendaalseweg 3, 5652 SB Eindhoven, tenzij anders overeen gekomen.
  • De huurder verbindt zich ertoe dat het gehuurde materiaal met de meeste zorg en volgens de regels te gebruiken als ware het zijn eigendom.
  • Het is verboden om het gehuurde materiaal aan derden beschikbaar te stellen, gratis of tegen betaling.
  • De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging of verlies, ook wanneer dit veroorzaakt zou zijn door omstandigheden die in zijne hoofde beschouwd kunnen worden als overmacht zoals storm/diefstal enzovoorts.
  • De vergoeding van eventuele schade wordt vastgesteld in onderling overleg. In geval van totaal verlies wordt de vergoeding vastgesteld op basis van de op dit moment geldende
    nieuwprijs.

Wilt u materiaal lenen neem dan contact op met J. Pepels Tel. 06 – 3882 6168

Materiaallijst:http://lievendaal.info/wp-content/uploads/2019/04/Materiaallijst-Stichting-Wijkoverleg-Lievendaal.pdf