Geschiedenis Lievendaal

De naam Lievendaal bestond tenminste al in 1551. Uit die tijd is een acte bekend waarin de overdracht van onroerend goed beschreven wordt. De Lievendaal was toen een boerderij met landbouwgrond, stallen e.d. Rond 1700 bestond Lievendaal uit twee boerderijen aan weerszijden van een toegangsweg. Rechts heette Groot Lievendaal en links Klein Lievendaal. Groot Lievendaal was een statige boerderij omsloten door een gracht. Op de vroegere landerijen van de Lievendaal werden onder andere Aireywoningen gebouwd. Het noordelijke deel van het gebied werd ingericht als Philips-van Lenneppark. Op de meer zuidelijk gelegen gronden, nu tot de wijk ’t Ven behorend, werd later het Evoluon gebouwd. De boerderijen zelf lagen op de plek waar nu het gemeenschapshuis Lievendaal en de Lidl supermarkt staan. Vroeger stond op de plek van de supermarkt de sporthal Lievendaal. De boerderijen waren eertijds te bereiken via de Klauwierstraat (de huidige Bredalaan), die doorliep tot aan de Strijpse heide. Ter hoogte van de huidige Damhouderstraat kon men rechtsaf richting de boerderijen­. In 1929 is het complex gekocht door de NV Philips, die de boerderijen verhuurde. Aan de Welschapsedijk stonden vroeger enkele schuren en boerderijtjes, o.a. de gemeente­boerderij nr 1, thans “De Dijk”. Voor het overige bestond Lievendaal uit bos en woeste grond.

In 1930 waren er voor het eerst plannen om het woongebied Lievendaal te bebouwen. Het Algemeen Uitbreidingsplan van de Casseres voorzag in woonbebouwing van Lievendaal en ’t Ven, ongeveer zoals later is gerealiseerd. Het overige gebied (met name Philips van Lenneppark) was bestemd voor industrie. De Tilburgseweg zat nog niet in dit plan. Het verkeer naar Tilburg zou volgens dit plan gewoon over de Oirschotsedijk gaan. Wel waren opgenomen het kanaal en de (latere) Noord Brabantlaan naar Veldhoven. Aan de aanleg van het kanaal is in 1930 begonnen en het werd in 1940 in gebruik genomen. Ook in 1930 werd de Noord Brabantlaan aangelegd vanaf de Zeelsterstraat tot aan de Bredalaan, omstreeks 1947 volgde het gedeelte tot aan de Oppenheimstraat en in 1960 het gedeelte tot de ringweg, die toen werd aangelegd vanaf de Koenraadlaan tot Zeelsterstraat.

In 1941 werden ten noorden van het stukje Noord Brabantlaan de 29 woningen Noord Brabantlaan 90 t/m 146 gebouwd. Ze waren bestemd voor Duitse officieren die op Welschap gelegerd waren. In 1950 werden ze omgebouwd, althans herbestemd voor burgergebruik. De Noord Brabantlaan werd omstreeks 1950 doorgetrokken tot aan de huidige ringweg, die hier pas omstreeks 1960 werd aangelegd. In 1948 volgde het complex van 248 woningen Merulastraat (de “rode” bouw, oftewel BBB­-woningen; Bredero’s Bouw Bedrijven), in 1949 de 232 Airey-woningen en in 1951 de 212 Polynorm-woningen. Deze drie complexen zijn door Philips gebouwd, en later overgedragen aan Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen. Zie ook Philips Courier aug 1950 Eind vijftiger jaren werden “Klein Strijp” en “Welschap” gebouwd door het Mijnwerkers-pensioen­fonds. Uit 1958 stamt de Maria Regina-kerk, waarvan alleen de toren nog is overgebleven. Toen kapelaan Hurkmans als bouwheer werd benoemd voor de te bouwen Maria Reginakerk in de lievendaal is daar door de jongelui uit de BBB-woningen papier verzameld voor de bouw van de kerk en een deel is geschonken door een grootgrond bezitter waarvan ook de boerderij Lievendaal van was. De 216 flats aan de Welschapsedijk werden in 1960 gebouwd door Van der Meyden beton uit Veghel.