Chronologie Lievendaal

1551Oudste vermelding van de naam Lievendaal
1920In 1920 ontstond de huidige gemeente Eindhoven, toen ook wel Groot-Eindhoven genaamd, uit een fusie van de
oorspronkelijke gemeente Eindhoven, die niet veel meer dan de huidige binnenstad omvatte, met de omliggende
gemeenten Strijp, Woensel, Gestel, Tongelre en Stratum. Philips gaat bij de ontwikkeling van Eindhoven en Strijp
in het bijzonder, een steeds grotere rol spelen.
1929NV Philips koopt o.a. Lievendaal
1930Oudste uitbreidingsplan voor de Lievendaal (de Casseres)
1930Aanleg Beatrixkanaal en Noord Brabantlaan
In de jaren dertig worden ter bestrijding van de werkeloosheid ook in Strijp grote werkverschaffingsprojecten
opgezet. Zo wordt in die periode het vliegveld Welschap aangelegd en het Beatrixkanaal gegraven.
1940Ingebruikname Beatrixkanaal.
1941Bouw 25 woningen Noord Brabantlaan. Deze officierswoningen waren bestemd voor Duitse militairen die
op Welschap waren gestationeerd.
1947Bouw Airey-woningen gelegen tussen de Noord Brabantlaan, de Loeffstraat, de Tellegenstraat en de Vigliuslaan.
Aanleg gedeelte Noord Brabantlaan tot Oppenheimlaan
1948Bouw BBB-woningen (Merulastraat e.o.)
1950Bouw Polynormwoningen
1955Bouw etagewoningen in het noordwesten van de wijk
1958Bouw Maria Reginakerk
1960Bouw Klein Strijp, Welschap en flats Welschapsedijk/Philips van Lenneppark
1960Aanleg rondweg vanaf Beukenlaan tot Zeelsterstraat en doortrekking Noord-Brabantlaan tot ringweg.
1961Aanleg Tilburgseweg en groenstroken
1961Bouw ☼ 7 en ☼ 10
1965Bouw☼ 9
1966Bouw Evoluon en start van de aanleg van het door Philips aan de stad geschonken Philips van Lenneppark
19761e paal gemeenschapshuis Lievendaal door Frits Philips
1977Opening Gemeenschapshuis door de burgemeester van Eindhoven Mr. v.d. Lee
1978Sloop Maria Reginakerk (uitgezonderd toren)
1984Bouw ☼ 6
1987Bouw gezondheidscentrum
1989Bouw apotheek
1993Bouw crisisopvang Odulpha
1994Verbouwing Jan Ligthartschool tot politiebureau Strijp
1997Bouw kinderdagverblijf In de Notedop
1998Bouw 18 domotika-woningen aan de Schultinghstraat
2004Sloop Polynormwoningen
2006Start ombouw A2
2007Start bouw “de Lieven”
2009Eerste oplevering in “de Lieven”
2012Sloop sporthal
2013Sloop Woon Begeleiding Centrum
2013Start nieuwbouw Woon Begeleiding Centrum